ดูหนังออนไลน์

กุสแคนาดาลงเสื้อกั๊กฟรี st4125 jm SIZE CANADA GOOSE

กุสแคนาดาลงเสื้อกั๊กฟรี st4125 jm SIZE CANADA GOOSE

สินค้าที่นี่คือเกรด Bเอส เช่นเดียวกับที่ไม่ได้ใช้หรือผลิตภัณฑ์ใหม่A สินค้าที่สวยงามไม่สกปรกและเสียหายบี มีความรู้สึกของการใช้อย่างไรก็ตามความเสียหายน้อยกว่าดีคุณภาพซี สามารถมองเห็นสิ่งสกปรกและความเสียหายได้แต่สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันดี สิ่งสกปรกหลุมจุดสีฯลฯที่โดดเด่นมากใช้แปลเจ สินค้ารีไซเคิลขยะหรือวัสดุหรือชิ้นส่วน